Velkommen til Søknadsportalen for barnehage og SFO

Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud.

Søke om plass i barnehage eller SFO
Er du folkeregistrert i Vestby kommune, må du logge deg inn før du søker om barnehageplass eller SFO-plass. Etter å ha logget inn velger du Søk barnehage her eller Søk SFO her i menyen over. Dersom du ikke er folkeregistrert i Vestby, søker du uten å være innlogget. Du må ha fødselsnummer (11 siffer) for å søke.

Svare på tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.

Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage eller SFO
Søknadsskjema redusert betaling

Du må logge inn for å:
-Se tilbud og svare på som tilbud mottas.
-Følge saksgangen til søknaden.
-Endre på en søknad.
-Søke om å endre type plass. Unngå å registrere en ny søknad dersom du kun skal endre oppholdstid i barnehage eller SFO. For å søke overflytting må du registrere en ny søknad.
-Si opp plass. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.